Adem

Ademproblemen komen vaak voor in combinatie met stemproblemen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een verkeerde ademtechniek, hyperventilatie of CARA. De logopedist geeft u adem- en stemtraining, waardoor u de stem weer beter gaat leren gebruiken tijdens spreken en/of zingen. Geregeld worden ook preventieve behandelingen gegeven voor de adem- en stemgeving, bijvoorbeeld aan toekomstige beroepssprekers (o.a. leerkrachten, PABO-studenten, zangers).