Communicatie

Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatiesystemen. Wanneer nodig (bijvoorbeeld bij ernstige spraak/taalproblemen) kan de logopedist helpen om een geschikt communicatiemiddel te zoeken. Dit kan een gebaren- of tekensysteem zijn of een elektronisch communicatiehulpmiddel. De logopedist traint hoe hiermee om te gaan.
Er kunnen ook communicatieproblemen bij kinderen voorkomen, doordat zij zich onvoldoende verbaal of non-verbaal kunnen uiten. Deze ontwikkeling kan de logopedist op verschillende vlakken stimuleren. De omgeving wordt hierbij ook geïnstrueerd.