Dyslexie/lees- en/of spellingsproblemen

Logopediepraktijk Leidsche Rijn is gespecialiseerd in behandeling van lees- en spellingmoeilijkheden en van dyslexie. De logopedist heeft een signalerende en interveniërende rol bij de vroegtijdige opsporing van risicokinderen. Een kind hoeft nog niet aan het leesproces begonnen te zijn, maar kan wel signalen en risicofactoren laten zien. Een vroege adequate behandeling (onder andere gericht op auditieve vaardigheden zoals hakken en plakken en het werken met klanken en letters) kan de uitingsvorm van mogelijke dyslexie verkleinen. De behandeling door een gespecialiseerde logopedist levert op deze manier een grote bijdrage aan het voorkomen van lees- en spellingsproblemen en het verminderen van de gevolgen hiervan. De risicogebieden voor het leren lezen en/of spellen zijn het werkterrein van de logopedist.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat veel kinderen met ESM (ernstige spraak- en taalmoeilijkheden) op latere leeftijd dyslexie of lees- en spellingsproblemen ontwikkelen.
Een dyslexiebehandelaar is een gecertificeerde specialist en staat ingeschreven bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Er is sprake van een samenwerkingsverband met het ICU (Instituut voor consultatie bij leerproblemen Utrecht). Dyslexieonderzoek zal uitgevoerd worden door een orthopedagoog of kinderpsycholoog.