Gehoor

Communiceren en spreken is moeilijk als je niet goed hoort. Problemen met spreken kunnen ontstaan, doordat men zijn eigen geluid en dat van anderen slecht kan horen. Het aanleren van nieuwe woorden verloopt daardoor moeilijk en ook het maken van zinnen en het gebruik van intonatie leveren problemen op. Hoorproblemen kunnen vanaf de geboorte aanwezig zijn of op latere leeftijd optreden, bijvoorbeeld ten gevolge van ouderdom of een lawaaibeschadiging. De logopedist begeleidt cliënten met gehoorproblemen (cochleaire implantaat, slechthorendheid) met spraakafzien, liplezen en eventueel gebarentaal.