Preverbale logopedie

Wanneer er problemen zijn met de borstvoeding, flesvoeding, lepelvoeding, het kauwen, het zuigen en/of het slikken is het verstandig om contact op te nemen met een preverbaal logopedist. De preverbale logopedie richt zich op de fase voor het spreken. Dit wordt de preverbale fase genoemd. De preverbaal logopedist behandelt eet- en drinkproblemen bij baby's en jonge kinderen en kan u hierover advies geven. Daarnaast biedt de logopedist begeleiding bij problemen in de allereerste fase van de spraak-taalontwikkeling. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die niet of nauwelijks gaan praten. Een preverbaal therapeut is een gecertificeerde specialist.