Spraak

Bij spraakproblemen worden woorden en zinnen niet goed of niet duidelijk uitgesproken. Hierbij kan het voorkomen dat spraakklanken verkeerd of niet worden uitgesproken. Het kan hierbij gaan om een weglating, vervanging of vervorming van een klank gaan. Geregeld komt het voor dat kinderen moeite hebben om een bepaalde klank goed uit te spreken. Dit kan een gevolg zijn van het zichzelf verkeerd aanleren, maar kan ook samenhangen met gehoorproblemen. Soms komt de spraakontwikkeling vertraagd op gang.  De logopedist kan in kaart brengen of de uitspraak afwijkend is en zo nodig starten met behandeling.

De spraak kan echter ook moeilijk verstaanbaar zijn omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren. Spraakproblemen die hierbij voor kunnen komen zijn:

  • De ziekte van Parkinson
  • Spierziekten (zoals MS en ALS)
  • Beroerte met als gevolg Dysarthrie
  • Beschadiging spraakgebied in hersenen als gevolg van een trauma
  • Stotteren
  • Broddelen
  • Nasaliteit
  • Gehemelte spleet/schisis
  • Afwijkende mondgewoonte
  • Cliënten met een verstandelijke beperking