Taal

Bij een taalstoornis kan iemand zijn gedachten onvoldoende of niet meer omzetten in woorden, in zinnen en/of een verhaal. Er kunnen ook problemen zijn met het begrijpen van gesproken en geschreven taal. Taalproblemen kunnen bijvoorbeeld optreden ten gevolge van neurologische problematiek zoals spierziekte, dementie of afasie. Maar daarnaast kan er ook sprake zijn van een taalachterstand ten gevolge van een algemene ontwikkelingsachterstand. Taalproblemen kunnen zowel voorkomen bij kinderen als volwassenen. De taalproblemen uiten zich in problemen met taalbegrip of de taalproductie (woordenschat, zinsbouw/grammatica en/of taalgebruik).

Voorbeelden van veelvoorkomende taalproblemen:

  • Kinderen en volwassenen met meertaligheid
  • Bij autisme
  • Kinderen en volwassenen met een hersenbeschadiging
  • Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking
  • Afasie