Wat kan logopedie voor u betekenen?

Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Dankzij communicatie en taal is het mogelijk om met anderen samen te leven. Communicatie- en taalstoornissen kunnen een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven hebben. In de behandeling zal alles er op gericht zijn om de communicatie tussen cliënt en omgeving zo goed mogelijk te laten verlopen. Voorlichting en begeleiding zijn daarbij erg belangrijk. Evenals samenwerking met betrokkenen rondom de cliënt.  De logopedist kan u trainen om op een andere manier te spreken of de taal te gebruiken. De cliënt wordt geleerd optimaal gebruik te maken van zijn mogelijkheden.
Als logopedist hechten wij grote waarde aan een goede samenwerking met andere disciplines, waaronder leerkrachten, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten,  tandartsen en orthodontisten. Verder hebben wij, indien nodig, contact met Audiologische Centra en spraak- taalcentra. Samenwerking is van groot belang om zodoende een zo effectief mogelijk behandelplan op te stellen voor de betreffende cliënt.

Wanneer nodig, kan de logopedist u helpen een geschikt communicatiemiddel te zoeken. Dit kan een gebaren -of tekensysteem zijn of een elektronisch communicatiehulpmiddel. Wanneer er sprake is van problemen met eten en drinken zal de logopedist oefeningen geven, zodat u beter kunt slikken. Hierbij wordt advies gegeven over bijvoorbeeld de samenstelling van het voedsel, de manier waarop het wordt aangeboden of toegediend, de beste houding waarin geslikt kan worden en over aanpassingen in eet- en drinkgerei.