Wat kan u van de behandeling verwachten?

Als u of uw kind bij ons aangemeld wordt, vragen wij om informatie betreffende de stoornis waarvoor logopedie nodig is. Dit zal gebeuren tijdens de intake of voorafgaande aan de behandeling aan de hand van het aanmeldingsformulier wat u ontvangt per mail of post van Lotte Leeflang, onze office manager. Tijdens de eerste afspraak vindt altijd een uitgebreide intake plaats, waarbij de klacht en hulpvraag uitgediept worden door de logopedist. Hierna volgt, indien nodig, het logopedisch onderzoek. De duur van dit onderzoek is afhankelijk van de klacht. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het stellen van de juiste logopedische diagnose. De logopedist onderzoekt welke beperkingen er zijn op logopedisch gebied. De resultaten van het onderzoek zullen met u worden besproken en na afronding zal er een behandelovereenkomst en behandelplan met u worden doorgenomen.
De logopedische behandeling zal standaard 1 keer per week een half uur plaatsvinden, waarvan er 23 minuten zijn voor behandeling, inclusief nabespreking met ouders(s)/partner en 7 minuten administratietijd. De duur van de behandeling kan afhankelijk van de klacht sterk uiteenlopen. Uw logopedist zal dit bij aanvang van de behandeling met u bespreken.

Op medische indicatie kunnen behandelingen aan huis gegeven worden, dit zal de arts op de verwijsbrief vermelden.